Informacja dla Rodziców uczniów klas IV i VI - Projekt "Profilaktyka nadwagi i otyłości"

W dn. 7 maja 2019 r. w naszej szkole  rozpocznie się realizacja projektu pt. "Profilaktyka nadwagi i otyłości", którego celem jest zwiększenie świadomości w zakresie  ryzyka jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość oraz nabycie wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom wśród uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. Zajęciami z edukacji zdrowotnej, z dietetykiem, z psychologiem oraz działaniami praktycznymi objęci zostaną uczniowie klasy IV i VI.

Pierwszym etapem projektu będą badania przesiewowe uczniów (określenie BMI oraz WHR). W indywidualnych przypadkach możliwe będą także konsultacje, do udziału w których uczestnik zaproszony zostanie wraz z rodzicem/opiekunem.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie, w tym nieodpłatnego otrzymania materiałów edukacyjnych oraz narzędzi do wykonywania ćwiczeń: mata, skakanka, piłka gimnastyczna jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (rozdany przez pedagoga szkolnego wszystkim uczniom klas czwartych i szóstych wraz z regulaminem oraz ogólną informacją na początku kwietnia br.)
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany w ramach Oś.priorytetowa 11.Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonym w interesie ogólnym. Organizatorem projektu jest: Stowarzyszenie "KLUB XXI WIEKU".
W przypadku pytań, rodzice/ opiekunowie proszeni są o kontakt z pedagogiem szkolnym J.Mochol.

 

Świetlica

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***

Witryna online

We have 183 guests and no members online