Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu zostaje czasowo ograniczone, nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

W dniach 12 i 13 marca br. będą prowadzone tylko działania opiekuńcze.