Rekrutacja do klas I przedłużona

W związku z zaistniałą sytuacją rekrutacja do klas I ulega przedłużeniu.

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie szkoły. Kwestionariusze oraz wnioski można składać drogą e-mailową.