Dla Rodziców

Dla Rodziców

Instrukcja dla Rodzica

Elektroniczny dziennik dla rodziców

 

Adres logowania do witryny dla rodzica/ucznia

https://uonet.vulcan.net.pl/021038/

 

 

 

 

tutaj znajduje się opis funkcjonalności Witryny dla rodzica ucznia

 

 

 

Film – pierwsze logowanie, przeglądanie Witryny dla rodziców/ucznia

lub z youtube

Film – pierwsze logowanie, przeglądanie Witryny dla rodziców/ucznia

Co należy zrobić, aby mieć możliwość korzystania z Witryny dla rodziców/ucznia?

Tylko raz na początku należy:

1. Dostarczyć do szkoły adres e-mail.

2. Uruchomić przeglądarkę internetową.

3. Wpisać adres szkoły www.zsannopol.pl 

4. Przejść do zakładki Rodzice i wybrać link Witryna dla rodziców/ucznia

3. Odebrać list od UONET. Po zalogowaniu się na swoją skrzynkę e-mail, odbieramy list od UONET i klikamy w link zaznaczony na obrazku.

 

4. Wprowadzić do systemu swoje tajne hasło. Po kliknięciu w link pojawi się formularz, do którego wpisujemy swoje tajne hasło. Hasło musi spełniać kilka reguł. Musi mieć co najmniej 8 znaków, duże i małe litery, cyfry.

 

Przeglądanie dziennika elektronicznego

1. Otworzyć dowolną przeglądarkę internetową. IE, Mozilla, Opera, Chrome, Safari

2. Na pasku adresu dowolnej wpisać https://uonet.vulcan.net.pl/021038/

3. Na formularzu wpisać swój login (e-mail) i hasło

4. Kliknąć w przycisk Logowanie

 

Bezpieczeństwo

1. Wpisów do elektronicznego dziennika mogą dokonywać tylko nauczyciele zgodnie z uprawnieniami.

2. Każda zamiana w dzienniku elektronicznym jest rejestrowana – jest informacja kto, jakich zmian dokonał oraz kiedy.

3. Każdy zapis dokonany przez nauczyciela jest natychmiast widoczny na stronie internetowej Witryna rodziaców/ucznia.

4. Rodzice mogą tylko przeglądać wpisy dokonane przez nauczycieli.

5. Rodzice mogą wysyłać komunikaty nauczycielom.

6. Witryna umożliwia przeglądanie informacje tylko o swoim dziecku!

7. Nie ma możliwości przeglądania danych innych uczniów.

8. Rodzice mogą zmieniać login (adres e-mail) i hasło.

 

ORGANIZACJA SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

ORGANIZACJA SPOTKAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2011/2012

 

20 września 2011

Informacja na temat sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego
Zapoznanie rodziców z głównymi dokumentami szkoły

23 listopada 2011 – półwywiadówka
20 grudnia 2011 – informacja o przewidywanych ocenach na koniec semestru
26 stycznia 2012 -  wywiadówka semestralna
28 marca 2012 – półwywiadówka

24 maja 2012 – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku

 

ORGANIZACJA SPOTKAŃ Z RODZICAMI

1.     20 września 2011

a.     Informacja na temat sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego

b.     Zapoznanie rodziców z głównymi dokumentami szkoły

2.     23 listopada 2011 – półwywiadówka

3.     20 grudnia 2011 – informacja o przewidywanych ocenach na koniec semestru

4.     26 stycznia 2012 -  wywiadówka semestralna        

5.     28 marca 2012 – półwywiadówka

6.     24 maja 2012 – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku

 

PLAN I TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

Lp.

Tematyka

Termin

1

Organizacja roku szkolnego

Sierpień 2011

2

Opinia RP w sprawie nagród i przyjęcie dokumentów szkolnych

Wrzesień 2011

3

Szkoleniowa RP

Październik  2011

4

Klasyfikacja uczniów za I semestr

Styczeń 2012

5

Plenarne posiedzenie RP

Luty 2012

6

Szkoleniowa RP

Marzec 2012

7

Klasyfikacja uczniów za rok szkolny 2011/2012

Czerwiec 2012

8

Podsumowanie wyników nauczania i wychowania – plenarne posiedzenie

Czerwiec 2011

 

Bezpieczny Internet

Porady dla rodziców

 

10 porad dla rodziców, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu

 

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.

Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis internetowy? www.sieciaki.pl). Jeśli Twoje dziecko sprawniej niż Ty porusza się po Sieci, nie zrażaj się? poproś, by było Twoim przewodnikiem po wirtualnym świecie.

 

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.

Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.

 

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.

Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie w towarzystwie przyjaciół, dorosłych i zawsze po uzyskanej zgodzie rodziców.

 

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.

Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego adresu i numeru telefonu.

 

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.

Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).

 

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.

Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.

 

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.

Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie ? Hotline?u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.

 

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ ? Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.

Przypominaj dziecku o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz w serwisie oraz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dziecko powinno je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).

 

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.

Przyglądnij się jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.

 

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.

Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposóbw pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.

 

 Źródło: http://www.dzieckowsieci.pl

1
Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.
Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis internetowy ? www.sieciaki.pl).
Jeśli Twoje dziecko sprawniej niż Ty porusza się po Sieci, nie zrażaj się ? poproś, by było Twoim przewodnikiem po wirtualnym świecie.
2
Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.
Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.
3
Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.
Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie w towarzystwie przyjaciół, dorosłych i zawsze po uzyskanej zgodzie rodziców.
4
Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.
Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego adresu i numeru telefonu.
5
Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.
Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).
6
Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.
Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.
7
Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie ? Hotline?u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.
8
Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ ? Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.
Przypominaj dziecku o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz w serwisie oraz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dziecko powinno je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.)
9
Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.
 Przyglądnij się jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.
10
Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.
Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposóbw pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.

 

Świetlica

Szukaj

Nagrody

 

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***

Witryna online

We have 189 guests and no members online