Rodzice

Spotkanie szkoleniowe dla rodziców

W dn. 25.01.2018 r., w ramach semestralnej wywiadówki odbyło się spotkanie szkoleniowe dla rodziców uczniów klasy VII oraz klas III gimnazjum nt. "Wspieranie dziecka w procesie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej". Wybór tematyki wynikał z rozpoznanych wśród rodziców potrzeb, związanych z realizacją zadań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Read more: Spotkanie szkoleniowe dla rodziców

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016

Zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. ustalone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim,  w tym terminów składania dokumentów, sposobu przeliczania na punkty ocen  z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydata.

Pełna treść Zarządzenia dostępna pod adresem:

http://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=6968

Read more: Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016

Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły i zawodu?

Według przeprowadzonych badań, największy wpływ na decyzje uczniów dotyczące wyboru szkoły i zawodu mają rodzice i tradycje rodzinne.
Państwo jako Rodzice są dla swojego dziecka autorytetem w sytuacji kształtowania przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Dlatego tak ważna jest rola Rodziców w doradzaniu i świadomym wspieraniu swojego syna/swojej córki  w tych niełatwym wyborze, tym bardziej,w czasach, gdy oferta kształcenia jest niezwykle bogata i często kusząca choćby nazwami kierunków czy profil, a rzeczywistość na rynku pracy trudna i zmienna.JAK MOGĘ POMÓC SWOJEMU DZIECKU?

Read more: Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły i zawodu?

More Articles...

  1. SPOTKANIE DLA RODZICÓW

 

Szukaj