Dyrekcja

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu

 

DYREKTOR - mgr Danuta Ryfka

 


WICEDYREKTOR

 mgr Renata Żołna