Uczeń naszej szkoły w II etapie XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów

Uczeń naszej szkoły - Dawid Serafin, został zakwalifikowany do zawodów II stopnia XIV Olimpiady Informatycznej Juniorów. Gratulujemy i trzymamy kciuki!

Uczestnicy olimpiady rozpoczęli zmagania już 16 września. W tym dniu rozpoczęły się zawody I stopnia, które składały się z trzech tur. Pierwsza tura (testowa) polegała na rozwiązaniu testu, a kolejne dwie (otwarta i ukryta) na samodzielnym rozwiązywaniuaniu zadań i nadsyłaniu rozwiązań w podanym terminie w serwisie olimpiady. Wynikiem zawodów I stopnia była suma punktów uzyskanych w tych trzech turach.

Pierwsza edycja Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów odbyła się w roku szkolnym 2006/2007. Olimpiada została powołana przez Komitet Główny Olimpiady Informatycznej w roku 2006, z inicjatywy Stowarzyszenia „Talent” i przy współudziale Zespołu Koordynatorów Edukacji Informatycznej oraz Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. W latach 2010 - 2014 Olimpiada była organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a w latach 2014 - 2019 przez Stowarzyszenie “Talent”. Od roku szkolnego 2019/2020 Olimpiadę organizuje Fundacja Rozwoju Informatyki, a nazwa Olimpiady została zmieniona na Olimpiadę Informatyczną Juniorów.

XIV Olimpiada Informatyczna Juniorów

Nagrody

 

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***