Betlejemskie Światło Pokoju 2020 odebrane przez delegację zuchów i harcerzy z Annopola

W czwartek, 17 grudnia 2020 w skautowej i harcerskiej sztafecie do Annopolu po raz kolejny dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. Przemierzającemu przez kraje i kontynenty płomieniowi z Groty Narodzenia Jezusa towarzyszy w tym roku hasło: "Światło służby". Przypomina nam ono o jedenj z trzech podstawowych zasad harcerskiego wychowania. BŚP przekazane zostało zuchom i harcerzom sandomierskiego Hufca podczas Mszy św. w kościele seminaryjnym w Sandomierzu, której przewodniczył ks.Biskup Edward Frankowski.

Z uwagi na pandemię, skromniejsze niż w latach ubiegłych, ale dla nas tak samo ważne i oczekiwane to wydarzenie. W Polsce już po raz 30. druhny i druhowie, dzieląc się Światłem, przekazują z tym symbolem myśl braterstwa, pojednania i ochoczej służby. Chcemy, by ten ogień przed Wigilią trafił do naszej wspólnoty parafialnej, instytucji i wszystkich ludzi dobrej woli. Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi za pomoc w organizacji transportu dla naszych zuchów i harcerzy. Annopolskie środowisko w Sandomierzu reprezentowało 8 osób.

phm. Jolanta Mochol