Nauczyciele 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

 

Kadra pedagogiczna
Tworzy ją zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Respektuje prawa dziecka i ma na względzie przede wszystkim dobro młodzieży. Utrzymuje dobry kontakt z rodzicami. W swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów młodzieży. Organizują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Sylwia Gazda, Małgorzata Jabłońska, mgr Katarzyna Grzesik,
mgr Katarzyna Siewierska, mgr Barbara Bernat, mgr Anna Łuba, mgr Renata Tess-Wasiluk, mgr Anna Słabek - Michalska

Język polski:
mgr Ewa Leptuch, mgr Anna Serafin, mgr Justyna Wolszczakowska, mgr Anna Słabek Michalska

Język angielski:
mgr Barbara Wójcik, mgr Anna Trębacz, mgr Paweł Wasiluk

Język rosyjski:
mgr Justyna Gaweł

Język niemiecki:
dr Marta Szałajko (urlop), mgr Marzena Życzyńska

Historia:
mgr Dorota Romańska, mgr Tomasz Serafin

Biologia:
mgr Renata Wasiluk

Przyroda:

mgr Barbara Kotłowska

Chemia:
mgr Barbara Kotłowska

Fizyka:
mgr Renata Łysuniek

Geografia:
mgr Danuta Ryfka, mgr Tomasz Serafin

Matematyka:
 mgr Renata Łysuniek, mgr Małgorzata Tuz, mgr Dorota Romańska, mgr Reneata Żołna

Muzyka, plastyka:
mgr Renata Niemczycka, mgr Piotr Pilecki

Religia:
mgr Grażyna Ufniarz, mgr Monika Gniaź, ks. M. Dębski, ks. mgr Rafał Olszówka

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Monika Gniaź

Technika:
 mgr Dorota Liwińska

Informatyka:
mgr Dorota Liwińska, mgr Waldemar Grzesik

Wychowanie fizyczne:
mgr Aneta Skorupa, mgr Joanna Koniarczyk, mgr Renata Ul, mgr Józef Wojtaszek, mgr Dawid Rybak

Nauczanie specjalne:
mgr Mariola Gadawska,

Pedagog:
mgr Jolanta Mochol, mgr Marta Mocho, mgr Sylwia Ćwik

Bibliotekarz:
mgr Anna Matyszczak

Świetlica:
mgr Justyna Gaweł

 

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***