Multimedialna biblioteka szkolna

Multimedialne zasoby biblioteki szkolnej

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest.
Nie przez to co ma, lecz przez to czym się dzieli z innymi.
Jan Paweł II

Internetowe Centrum Multimedialne Publicznego Gimnazjum jest miejscem które służy do pracy własnej uczniów, prowadzenia zajęć przedmiotowych i pozalekcyjnych oraz wspomagania kształcenia uczniów i nauczycieli. Przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, segregowania informacji, krytycznego ich odbioru, rozbudza potrzeby czytelnicze, przygotowuje do pracy samokształceniowej i wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej. Tym samym przygotowuje użytkowników do życia w społeczeństwie informacyjnym. W naszej bibliotece udostępniane są wszelkie materiały edukacyjne zarówno tradycyjne jak i multimedialne.

Biblioteka posiada 8 stanowisk komputerowych (z dostępem do Internetu) oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka).

Dzięki ICM czytelnicy korzystają ze zgromadzonych programów multimedialnych, Internetu, edytorów tekstu, programów do tworzenia stron WWW oraz prezentacji multimedialnych. Dostęp do Internetu stwarza wiele możliwości zarówno nauczycielom jak i uczniom. Mogą oni wyszukiwać informacje na określony temat, wymieniać informacje i doświadczenia za pomocą poczty elektronicznej, korzystać ze stron edukacyjnych oraz brać udział w ogólnopolskich konkursach internetowych. W bibliotece w dużym stopniu wykorzystywany jest edytor tekstu Word oraz program do tworzenia prezentacji multimedialnych PowerPoint. Nauczyciele za pomocą tych narzędzi opracowują wszelkiego rodzaju materiały dydaktyczne np.: konspekty lekcji, scenariusze imprez, biuletyny, druki okolicznościowe np. dyplomy, podziękowania. Uczniowie wykorzystują te programy do opracowania materiałów do gazetek ściennych, pisząc referaty i prace konkursowe, przygotowując prezentacje multimedialne. 

Swoje prace czytelnicy mogli drukować oraz zapisywać na płytkach CD i DVD.

Wykaz materiałów dydaktycznych zgromadzonych w bibliotece:

Biblioteka multimedialna Otwartej Szkoły część 1:

 • Kurs elektroniczny: Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Serwer 2003
 • Kurs elektroniczny: Obsługa środowiska serwera Windows Serwer 2003
 • Seminarium: elektroniczne: Microsoft SBS 2003 w szkole ? wybrane zagadnienia
 • Przewodnik do warsztatu: Serwer Microsoft SBS 2000 w szkole ? Zasady grup
 • Warsztat elektroniczny: Serwer Microsoft SBS 2000 w szkole ? Zasady grup
 • Kurs elektroniczny: Podstawy sieci i systemu operacyjnego Microsoft Windows 2000
 • e-podręcznik dla ucznia: Algorytmika i podstawy programowania w MS Visual Basic.NET ? wersja beta
 • Szkolenie elektroniczne: Microsoft Visual Studio.NET w praktyce szkolnej
 • Prezentacja multimedialna: poznaj tajniki skutecznej ochrony komputera
 • Wideokonferencja: VI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Technologii Informacyjnej.

 

Biblioteka multimedialna Otwartej Szkoły część 2:

 • kursy elektroniczne i wideowykłady z zakresu MS SBS 2000/2003
 • kursy elektroniczne z zakresu budowy i obsługi komputerów PC oraz administrowania systemem MS Windows NT
 • zestaw 4 podręczników z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej na lekcjach 
 • materiały dotyczące modelu Wirtualnej Wizyty w Klasie
 • podręczniki dla ucznia i nauczyciela
 • pakiet instalacyjny Visual Basic 2005 Expres
 • wideo konferencję Sobieszowo 2005

 

Powszechna Encyklopedia PWN edycja 2006, Atlas świata PWN edycja 2005, Słowniki PWN.Portal, dodatki do czasopism ENTER i PC World na CD-ROM, kasety VHS.

Powszechna Encyklopedia PWN edycja 2007, Atlas świata PWN edycja 2007, Słowniki PWN 2007.