Multimedialna biblioteka szkolna

Parent Category: Szkoła
Category: Nasza szkoła
Hits: 53974

Multimedialne zasoby biblioteki szkolnej

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest.
Nie przez to co ma, lecz przez to czym się dzieli z innymi.
Jan Paweł II

Internetowe Centrum Multimedialne Publicznego Gimnazjum jest miejscem które służy do pracy własnej uczniów, prowadzenia zajęć przedmiotowych i pozalekcyjnych oraz wspomagania kształcenia uczniów i nauczycieli. Przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, segregowania informacji, krytycznego ich odbioru, rozbudza potrzeby czytelnicze, przygotowuje do pracy samokształceniowej i wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej. Tym samym przygotowuje użytkowników do życia w społeczeństwie informacyjnym. W naszej bibliotece udostępniane są wszelkie materiały edukacyjne zarówno tradycyjne jak i multimedialne.

Biblioteka posiada 8 stanowisk komputerowych (z dostępem do Internetu) oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka).

Dzięki ICM czytelnicy korzystają ze zgromadzonych programów multimedialnych, Internetu, edytorów tekstu, programów do tworzenia stron WWW oraz prezentacji multimedialnych. Dostęp do Internetu stwarza wiele możliwości zarówno nauczycielom jak i uczniom. Mogą oni wyszukiwać informacje na określony temat, wymieniać informacje i doświadczenia za pomocą poczty elektronicznej, korzystać ze stron edukacyjnych oraz brać udział w ogólnopolskich konkursach internetowych. W bibliotece w dużym stopniu wykorzystywany jest edytor tekstu Word oraz program do tworzenia prezentacji multimedialnych PowerPoint. Nauczyciele za pomocą tych narzędzi opracowują wszelkiego rodzaju materiały dydaktyczne np.: konspekty lekcji, scenariusze imprez, biuletyny, druki okolicznościowe np. dyplomy, podziękowania. Uczniowie wykorzystują te programy do opracowania materiałów do gazetek ściennych, pisząc referaty i prace konkursowe, przygotowując prezentacje multimedialne. 

Swoje prace czytelnicy mogli drukować oraz zapisywać na płytkach CD i DVD.

Wykaz materiałów dydaktycznych zgromadzonych w bibliotece:

Biblioteka multimedialna Otwartej Szkoły część 1:

 

Biblioteka multimedialna Otwartej Szkoły część 2:

 

Powszechna Encyklopedia PWN edycja 2006, Atlas świata PWN edycja 2005, Słowniki PWN.Portal, dodatki do czasopism ENTER i PC World na CD-ROM, kasety VHS.

Powszechna Encyklopedia PWN edycja 2007, Atlas świata PWN edycja 2007, Słowniki PWN 2007.