Pedagog

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591), na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

Read more: FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

GODZINY PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

Godziny pracy specjalistów w II semestrze. roku szk. 2018/2019

PEDAGOG SZKOLNY

Jolanta Mochol

Poniedziałek     10.30  - 13.30
Wtorek            8.00  - 11.30
Środa              11.30 - 13.30
Czwartek          8.00  - 13.30
 Piątek             9.30  - 12.30
                         

PSYCHOLOG SZKOLNY

Anna Liwak  

Wtorek             9.30 - 14.30

Ucz się efektywnie

Do nauki  czyli zdobywania wiedzy i umiejęności możesz podchodzić pasywnie lub sięgnąć po metody aktywne. Różne metody, a więc i różna efektywność. 10% zapamietanych treści albo 90% - liczby zawsze przemawiają do wyobraźni.Uczenie SIĘ wymaga od nas zaangażowania - motywacji, ale także wykorzystania wielu zmysłów. Słuchaj, czytaj, oglądaj, wykonuj praktyczne ćwiczenia, demonstruj... ucz innych. A najlepiej łącz, zależnie od specyfiki przedmiotu, materiału te wszystkie sposoby. Efektywność gwarantowana. Powodzenia! 

Read more: Ucz się efektywnie

Godziny pracy w roku szk.2017/2018

Semestr I
 PEDAGODZY SZKOLNI
Jolanta Mochol
Poniedziałek   10.40 - 13.40, 14.30 - 15.30
Wtorek        8.00 - 10.45                 
Środa           9.45 - 13.40
Czwartek      9.45 – 13.40
Piątek          12.00 - 13.30
Marta Mochol
Wtorek         9.45 - 12.45
Czwartek     9.48 - 10.45, 11.30 - 13.30
PSYCHOLODZY SZKOLNI
Anna Liwak    
Wtorek      9.30 - 14.30
Bożena Rusinek 
Czwartek    10.30 - 15.30

 

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***

Witryna online

We have 457 guests and no members online