Pedagog

FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591), na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

Read more: FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

GODZINY PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA

Godziny pracy specjalistów w II semestrze. roku szk. 2018/2019

PEDAGOG SZKOLNY

Jolanta Mochol

Poniedziałek      9.50  - 12.50
Wtorek            8.00  - 14.30
Środa              11.30 - 13.30
Czwartek         9.50  - 14.30
 Piątek            8.30  - 10.30
                         

PSYCHOLOG SZKOLNY

Anna Liwak  

Wtorek             9.30 - 14.30

Ucz się efektywnie

Do nauki  czyli zdobywania wiedzy i umiejęności możesz podchodzić pasywnie lub sięgnąć po metody aktywne. Różne metody, a więc i różna efektywność. 10% zapamietanych treści albo 90% - liczby zawsze przemawiają do wyobraźni.Uczenie SIĘ wymaga od nas zaangażowania - motywacji, ale także wykorzystania wielu zmysłów. Słuchaj, czytaj, oglądaj, wykonuj praktyczne ćwiczenia, demonstruj... ucz innych. A najlepiej łącz, zależnie od specyfiki przedmiotu, materiału te wszystkie sposoby. Efektywność gwarantowana. Powodzenia! 

Read more: Ucz się efektywnie

GODZINY PRACY PEDAGOGA

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017, semestr II
 PEDAGODZY SZKOLNI
Jolanta Mochol
Poniedziałek   8.50 - 13.30, 14.30 -15.30
Wtorek        13.30 – 14.30                    
Środa           9.45 - 11.45, 12.30 - 13.30
Czwartek      8.00 – 11.30
Piątek           11.30, 13.30
Marta Mochol
Wtorek         8.45 - 12.45
Środa          11.30 - 13.30
PSYCHOLODZY SZKOLNI
Anna Liwak    
Wtorek      10.00 - 15.00
Bożena Rusinek 
Czwartek    11.30 - 16.30