Psychoedukacja

O roli domu w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży – pogadanka dla rodziców

W ramach wywiadówki semestralnej 5.02.2019 r. z rodzicami uczniów klas I-VII szkoły podstawowej spotkał się specjalista terapii uzależnień, dyrektor NZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień w Kraśnika Grzegorz Baran. Spotkanie odbyło się pod hasłem: Zachowania ryzykowne – rola domu w profilaktyce  uzależnień dzieci i młodzieży”. Tematyka pogadanki podyktowana była wnioskami z badań ankietowych przeprowadzonych w naszej szkole w minionym roku szkolnym.

Read more: O roli domu w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży – pogadanka dla rodziców

Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice

Klapsy i razy wywołują pustkę w głowie. Klapsy wywołują strach, a strach ogłupia. Oczywiście, klapsy powstrzymują dzieci przed robieniem czegoś, czego nie wolno im robić, ale nie skłaniają ich do właściwych zachowań. Uderzone dziecko poddaje się, a przynajmniej przesta-je zachowywać się „niegrzecznie” w danej chwili, lecz nie uczy się, jak powinno postępować.

Read more: Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice

Spotkanie szkoleniowe dla rodziców

W ramach wywiadówki, 19 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rodziców nt. Trudności edukacyjne dziecka - rozpoznanie. formy pomocy, wsparcie w szkole oraz w domu. Podczas spotkania krótko omówiono rodzaje trudności uczniów w nauce, sposoby motywowania dziecka  do przezwyciężania tych trudności, organizacja wsparcia  w domu.

Read more: Spotkanie szkoleniowe dla rodziców

Wsparcie emocjonalne dziecka

Osoba pomocna w trudnych emocjach:
- jest, towarzyszy w trudnościach
- słucha
- nie ocenia, nie krytykuje
- jest wsparciem, oferuje swoją pomoc, jeśli jest taka potrzeba
- mówi, że można na nią liczyć i dotrzymuje słowa
- dzieli się swoim doświadczeniem – „miałam podobną sytuację, też wtedy czułam się okropnie...”
- jeśli osoba chce, to przytuli
- pyta czego osoba potrzebuje
- wykazuje zainteresowanie – pyta
- zauważa, że coś jest nie tak
- nazywa to, co widzi, np. „Wydaje mi się, że jesteś zdenerwowany”
- nazywa uczucia osoby i sytuację, która je spowodowała, np. „Jest ci przykro, bo nikt nie pamiętał o twoich imieninach”

Read more: Wsparcie emocjonalne dziecka

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Ustanowiony on został 12 lat temuz z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji "Światowy Szczyt Kobiet". Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje dotyczące praw dziecka do rządów swoich krajów.
Rzecznik Praw Dziecka rozpoczął realizację kampanii „Reaguj masz prawo”.

Read more: Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

 

Szukaj