Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego

 

edukacja wczesnoszkolna - kl. 1, 2, 3

religia - kl. 1, 2, 3, 4, 5, 68

język polski - kl. 4-8

język angielski - kl. 1-8

język niemiecki - kl. 7, 8

język rosyjski - kl. 78

matematyka - kl. 4-8

fizyka - wymagania

chemia - kl. 7, 8

przyroda - kl. 4

geografia - kl. 5, 67, 8

historia - kl. 45678

biologia - kl. 5678

wos - kl. 8

informatyka - kl. 4, 5, 6, 78 

technika - kl. 4, 5, 6

edukacja dla bezpieczeństwa - wymagania

wychowanie fizyczne - wymagania

 

 

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***