Witaj na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu

Uczniowie klas III gimnazjum - rekrutacja

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalmnych/ponadpodstawowyc, obowiazującym w województwie lubelskim, 15 czerwca 2018 r. (piątek) mija termin składania podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru. Podania muszą być podpisane przez Was – kandydatów i Waszych rodziców/opiekunów prawnych. Kolejnym krokiem z Waszej strony będzie dostarczenie do szkół pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających osiągnięcia: kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wyniki wprowadzone w systemie przez szkołę) - od 22.06.2018 r. do 26.06.2018 r. do godz.15.00