Kampania wyborcza do „ Sejmu Dzieci i Młodzieży”

Dagmara Kapica i Bartosz Siebielec z gimnazjum w Annopolu kandydują do „Sejmu Dziecii Młodzieży”, który będzie obradował w siedzibie parlamentu w Warszawie w dniu 1 czerwca 2019 r. W tym specjalnym posiedzeniu wezmą udział uczniowie z całej Polski. Uczestnictwo w  sesji będzie dla nich możliwe wtedy, gdy zostaną wyłonieni w wyniku konkursu na najlepiej zrealizowany projekt. Temat  XXV sesji „Sejmu Dzieci i Młodzieży” to: „Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji.”


Zadaniem kandydatów jest  stworzenie trwałego śladu upamiętniającego wybranego bohatera oraz upowszechnienie wiedzy o tej postaci wśród społeczności lokalnej. Projekt  będzie ujęty  w formie pisemnego  sprawozdania, fotografii  i krótkiego  filmu wyborczego obrazującego  podjęte działania.
Dagmara i Bartosz wybrali Tadeusza Żenczykowskiego, najmłodszego  posła na Sejm II RP, harcerza, członka Związku Strzeleckiego, przywódcę Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej, prawnika, publicystę, działacza politycznego,  żołnierza Armii Krajowej, zastępcę dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Uwzględniając jego aktywność poselską i zaangażowanie na rzecz Polski, postanowili iść jego śladami. Działania promocyjne skierowali do społeczności lokalnej w celu upamiętnienia   zasług dla ojczyzny tego bohatera. Wpatrując się w postać i losy T. Żenczykowskiego, uczniowie organizowali  spotkania, prelekcje z harcerzami Publicznej Szkoły Podstawowej Grabówce, delegacją Oddziału Związku Strzeleckiego w Annopolu, uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeciechowie, pracownikami zakładu pracy –„FAMET” w Annopolu, pracownikami wszystkich państwowych instytucji, placówek funkcjonujących na terenie naszego miasta, sklepów, punktów usługowych. Sylwetkę Żenczykowskiego zaprezentowali także wiernym  parafii pod wezwaniem św. Joachima i Anny w Annopolu oraz członkom organizacji i stowarzyszeń działających w środowisku lokalnym (Stowarzyszenie Mieszkańców  Gminy Annopol „Szansa”, Klub Seniora, Stowarzyszenie Kobiet   Aktywnych w Bliskowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Annopolu).  Uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.  Chcąc dotrzeć do każdej grupy zawodowej, społecznej, spotykali się  z przedstawicielami  władz  na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Organizowali wizyty wyborcze, rozdawali  ulotki informacyjne, rozwieszali plakaty.  Zorganizowali wiec wyborczy w dzień targowy na ulicach Annopola, a także podjęli współpracę z gazetą powiatową „Goniec”.  Tadeusz Żenczykowski w swojej kampanii wyborczej starał się dotrzeć do każdego obywatela  indywidualnie, dlatego Dagmara i Bartosz dla  wyborców  przygotowali broszurę dostarczaną  za pośrednictwem poczty.
Podczas  działań projektowych gimnazjaliści zdobyli wielu sprzymierzeńców, którzy poparli ich kandydaturę do „Sejmu Dzieci i Młodzieży”, m.in. Starostę Powiatu Kraśnickiego Krzysztofa Starucha, Wicestarostę  Kraśnickiego  Karola Rychlewskiego, członka zarządu Powiatu w Kraśniku  Tomasza Mularczyka,  burmistrza Miasta i Gminy Annopol Mirosława Gazdę, zastępcę burmistrza Józefa Paćkowskiego, radnych naszej gminy oraz księdza kanonika Krzysztofa  Krzemińskiego z parafii Annopol. Największym zwolennikiem ich kandydatury i podjętych działań okazał się Marszałek Województwa Lubelskiego p. Jarosław Stawiarski. Ich działania poparli także dyrektorzy poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, a także radni Sejmiku Wojewódzkiego p. Krzysztof Bojarski i p. Marek Kos.
O swoich poczynaniach  kandydaci informowali na bieżąco społeczność na Facebooku. Przygotowali fanpage bohatera. Warto dodać, że młodzi annopolanie spotkali się też z panią Agatą Zalewską,  redaktorem  audycji Aktualności Radia Lublin. Udzielili jej krótkiego wywiadu, w którym przedstawili swojego bohatera i podjęte działania rozpowszechniające  wiedzę  o T. Żenczykowskim. Pełna podziwu dla ich postawy była też Redaktor Naczelna Polskiego  Radia Lublin p. Małgorzata Piasecka.
Uczniowie odwiedzili też Nadleśnictwo Gościeradów, gdzie za zgodą nadleśniczego p. Janusza Paska przeprowadzili wśród pracowników kampanię promującą wiedzę na temat swojego bohatera. Na ręce pani dyrektor  Miejsko - Gminnej Biblioteki  Publicznej w Annopolu p. Agnieszki Matwiej wystosowali pismo z prośbą o zakup  książek autorstwa Tadeusza Żenczykowskiego.
Mieszkańcy naszej gminy, przedstawiciele powiatu i województwa bardzo przychylnie odnieśli się do działań uczniów, życząc im sukcesu. Niejednokrotnie służyli swoją pomocą.
Zaangażowanie w propagowanie wiedzy o bohaterze  z czasów II wojny światowej wśród środowiska lokalnego  to przykład świadomej i skutecznej edukacji obywatelskiej.
Wyniki rekrutacji do „Sejmu Dzieci i Młodzieży” poznamy 30 kwietnia.
Trzymamy kciuki za Dagmarę i Bartosza!

 

 

Świetlica

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***

Witryna online

Odwiedza nas 184 gości oraz 0 użytkowników.