Znak Jakości Interkl@sa 2013

Publiczne Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej
w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu
otrzymało

 Znak Jakości Interkl@sa.

 

Znak Jakości Interkl@sa to ogólnopolska inicjatywa, której głównym celem jest promowanie szkół przygotowujących uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej.

Wyróżnienie to potwierdza, że szkoła stała się ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa opartego na wiedzy i modelowo wdraża techniki informatyczne w dydaktyce.

Kapituła Znaku Jakości ogłosiła konkurs, do którego mogły przystąpić wszystkie szkoły, które spełniają kryteria regulaminu.

Publiczne Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu, po zaprezentowaniu dokonań szkoły w ankiecie i na stronie internetowej, otrzymało nominację do udziału w ogólnopolskim finale konkursu, który odbył się 9 – 10 czerwca 2013 roku w Warszawie.

Uroczystość honorowym patronatem objęła Marszałek Sejmu RP, Minister Edukacji Narodowej oraz Kuratorzy Oświaty, w tym m.in. Lubelski Kurator Oświaty.

W pierwszym dniu, w budynku Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, 15 reprezentacji szkół zakwalifikowanych do finału, prezentowało swoje największe osiągnięcia. Gimnazjum reprezentowali: dyrektor szkoły Renata Tess - Wasiluk, wicedyrektor Waldemar Grzesik, oraz uczniowie Kamila Szczekała i Mikołaj Stojek.

Decyzja kapituły została ogłoszona 10 czerwca na uroczystej Gali Konkursu, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Uczestniczył w niej również przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty, który przekazał na ręce dyrektora szkoły list gratulacyjny.

Publiczne Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu otrzymało prestiżowe wyróżnienie Znak Jakości Interkl@satym samym potwierdzając przynależność do szkół najlepiej przygotowujących uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Relacja z finału Znak Jakości Interkl@sa 2013. 

Już po raz drugi nasze gimnazjum otrzymało Znak Jakości Interkl@sa. Poprzednio przyznano nam go w 2009 r.

 

 

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***