Wspieranie dziecka w wyborach edukacyjno- zawodowych

Szanowni Rodzice! Ostatnia klasa szkoły podstawowej i gimnazjum to dla Państwa dzieci czas dokonywania ważnych wyborów związanych z dalszą edukacją i przyszłym zawodem. Podjęcie decyzji jest procesem, który wymaga rzetelnej informacji, ale także wsparcia ze strony dorosłych, w tym osób dziecku najbliższych. Warto przy tym pamiętać, że zbyt duże poczucie odpowiedzialności u młodego człowieka za dokonany wybór może wpływać hamująco na proces podejmowania decyzji.

Pomoc rodziców to nie wywieranie presji, a wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytania o:
- zainteresowania,
- posiadane zdolności i pasje,
- preferowane czynności,
- mocne i słabe strony osobowości,
- wartości i wyobrażenie przyszłości,
- tendencje rozwojowe na lokalnym i krajowym rynku pracy,
- źródła informacji o szkole i interesującym zawodzie.
Na decyzje edukacyjno – zawodowe mają wpływ czynniki :
1.    zewnętrzne: sytuacja szkolna, sytuacja rodzinna, w tym ekonomiczna, środowiskowa, czynniki wychowawcze
2.    wewnętrzne: możliwości intelektualne, zdolności, zainteresowania, temperament, konstrukcja fizyczna, umiejętności, pasje , talenty.

Rola doradcza rodziców w wyborach edukacyjno-zawodowych to: służenie doświadczeniem, dopingowanie, ułatwianie, towarzyszenie w trudniejszych momentach, wspólne poszukiwanie rzetelnej informacji. Warto przy tym podkreślić, iż rodzice własną postawą wobec dziecka, edukacji, pracy oraz życia kształtują ambicje, motywację, nastawienie córki/syna wobec swojej przyszłości i projektowaniu ścieżki kariery.

Zachęcam Państwa do lektury materiałów znajdujących się pod linkiem:
http://www.poradnia.suwalki.pl/sites/all/files/Poradnik%20dla%20rodzicow%20JAK%20POMOC%20DZIECKU%20W%20PODEJMOWANIU%20DECYZJI%20DOTYCZACYCH%20KARIERY%20ZAWODOWEJ.pdf

https://docplayer.pl/17474868-Jak-pomoc-dziecku-w-planowaniu-kariery-edukacyjno-zawodowej.html

hhttp://sp2tarnowopodgorne.pl/wp-content/uploads/2018/03/Jak-wspomaga%C4%87-dziecko-w-wyborze-zawodu-i-dalszej-drogi-kszta%C5%82cenia.pdf 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMmKrl1vzhAhXllIsKHWkXAwAQFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.koweziu.edu.pl%2Fpliki%2FWPZ_publikacje%2FKOWEZiU_Jak_pomoc_rozwijac_skrzydla.pdf&usg=AOvVaw0LM0OxmX5dCulouSjZfxyQ

 

 

Świetlica

Szukaj