Spotkanie szkoleniowe dla rodziców

W dn. 25.01.2018 r., w ramach semestralnej wywiadówki odbyło się spotkanie szkoleniowe dla rodziców uczniów klasy VII oraz klas III gimnazjum nt. "Wspieranie dziecka w procesie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej". Wybór tematyki wynikał z rozpoznanych wśród rodziców potrzeb, związanych z realizacją zadań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.


Spotkanie poprowadził szkolny doradca zawodowy. Rodzice/opiekunowie otrzymali także mateiał informacyjno-edukacyjny z zakresu wspierania dziecka w planowaniu ścieżki kariery.

 

Szukaj