Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016

Zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015 r. ustalone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim,  w tym terminów składania dokumentów, sposobu przeliczania na punkty ocen  z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydata.

Pełna treść Zarządzenia dostępna pod adresem:

http://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=6968

Nadmienić należy, że przedstawione terminy oraz ustalone w powyższym Zarządzeniu zasady postępowania rekrutacyjnego nie dotyczą szkół niepublicznych, ani też szkół innych województw. Ważne, by odpowiednio wcześniej sprawdzić jak te ustalenia wyglądają w interesujących dziecko szkołach. Postępowanie rekrutacyjne może rozpocząć się już w kwietniu, a w konkretnych szkołach obowiązywać mogą odrębne zasady.
W powiecie kraśnickim dokumentacja wypełniana przez kandydata, starającego się o przyjęcie do szkoły IV etapu edukacyjnego  jest w miarę ujednoliconA.

 

Szukaj