8a - chemia

I tydzień (poniedziałek) chemia Kl VIII a B. Kotłowska

 

Temat: Glicerol – alkohol polihydroksylowy

 

1. Co to jest glicerol?

2. Wzór sumaryczny, strukturalny i półstrukturalny glicerolu.

3. Właściwości i zastosowanie glicerolu.

Proszę o przepisanie tematu lekcji i punktów pod tematem do zeszytu przedmiotowego. Zapoznaj się z treścią podręcznika str.  150-153.Można skorzystać z epodrecznika

https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DNcNC1dOf

 

Sporządź notatkę o glicerolu według punktów podanych pod tematem lekcji.

Wykonaj zadanie 18 z zeszytu ćwiczeń str.84 (oglądacie film doćwiczenia.pl kod jest podany przy ćwiczeniu).

Praca domowa: zad. 16 i 17 str.84 zeszyt ćwiczeń .

Naucz się poznanych wiadomości.