8b - informatyka

Temat 2: Prezentacja multimedialna w dziesięciu krokach

 

Przypomnij sobie, czym jest prezentacja multimedialna (str. 144).

Zwróć uwagę jekie cechy wyróżniaja dobrą prezentację (str. 145).

 

Zaloguj się na swoje konto usługi Office365. Przejdź aplikacji Teams i odszukaj zespół Informatyka.

 

W zakładce  Pliki znajduje się folder Materiały z zajęć. Otwórz go i uruchom tam zamieszczoną prezentację Wakacje.ppt.

Zwróć uwagę na układ i dobór treści, obrazów, kolor tła oraz parametry czcionek na slajdzie z rysunku 1. (str. 145).

 

Przejdź do usługi usługi Office365 i do aplikacji PowerPoint.

Wykonaj prezentację dotyczącą programowania: Dlaczego warto poznać tajniki programowania?

Korzystając z podręcznika, wykonuj ćwiczenia 2-8 (str. 146-149).

 

Gotową prezentację umieść w formularzu, który znajduje się w zespole Informatyka.