8a Historia

Historia klasa 8 a 30.03.2020
Temat: Polski Październiklskich.
Zagadnienia
1.PRL po śmierci Stalina
2.Spory wewnętrzne w PZPR
3.Poznański Czerwiec
4.Początki rządów Gomułki

Przecztaj w podręczniku temat 5 str. 182-186
Na podstawie zamieszczonego artykułu i wywiadów wykonaj w zeszycie kalendarium "Poznańskiego czerwca 1956r."
Link:
https://www.polskieradio.pl/267
Rozwiąż zadania na karcie pracy i odeślij przez OneDrive do sprawdzenia
https://drive.google.com/open?id=1-amAS0xv_mKPVanftCo3j_tRI9mgZFgK