Kóło regionalne - spacer na cmentarz żydowski

Na ostatnich zajęciach kółka regionalnego odwiedziliśmy cmentarz żydowski w naszej miejscowości. To część naszej historii, którą uczniowie powinni poznać. Jak podaje spis z 1787 r. mieszkało tu 106 wyznawców religii mojżeszowej, stanowiąc ok. 44% populacji miasteczka. W 1931 r. w Annopolu zamieszkiwało 1388 Żydów. Na 1253 urodzone przed II wojną światową dzieci, 859 było wyznania mojżeszowego. W latach 30. XX w. społeczność żydowska miasta stanowiła 68,5% ogółu mieszkańców. Annopolscy Żydzi zajmowali się głównie handlem zbożem i bydłem, dzierżawą karczm, składów solnych i sadów, a także rzemiosłem i lichwą. Znajdowała się tutaj szkoła żydowska, dwie synagogi i cmentarze. Na kierkucie są pozostałości nagrobków oraz pamiątkowy pomnik. Wraz z uczniami odczytywaliśmy symbole znajdujące się na płytach, co było bardzo interesującym zajęciem. 

 

 

Szukaj

Nagrody

 

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***