Materiały dydaktyczne nauczycieli

Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje informatyczne, stosują komputery i technologię informacyjną i komunikacyjną, w pracy dydaktycznej lub jako element swojego warsztatu pracy

 

Materiały dydaktyczne nauczycieli 

Nauczyciele naszej szkoły są przygotowani do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TI. Co roku doskonalą swoje umiejętności w zakresie obsługi komputerów, sprzętu i Internetu na kursach zewnętrznych oraz w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego. Mają do dyspozycji dobrze wyposażone sale komputerowe. W każdej sali znajduje się komputer z dostępem do Internetu, a w czterech tablica interaktywna, czy przenośne zestawy do wypożyczenia (projektory multimedialne, notebooki) w bibliotece. Nauczyciele podczas zajęć bardzo często korzystają z tablicy interaktywnej dzięki, której zajęcia są ciekawsze.

Technologia informacyjna stosowana jest na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych i uroczystościach szkolnych.

Nauczyciele w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych wykorzystują oprogramowanie edukacyjne dołączone do podręczników w tym multibooki (biologia, historia), EduROMy i inne.

Nauczyciele publikują swoje materiały na stronie WWW szkoły, jest ich już 37. Ostatnio dodane publikacje:

Justyna Gaweł
Scenariusz lekcji z języka rosyjskiego dla I gimnazjum: Przygodę z językiem rosyjskim czas zacząć!
 
Justyna Wolszczakowska
Scenariusz lekcji z języka polskiego dla I gimnazjum: „Na lipę” Jana Kochanowskiego a mechanizm reklamy.

Agnieszka Cebula
Scenariusz z języka polskiego dla II gimnazjum: Magia radia. Zniknęła czy przetrwała? Wokół tekstu Romana Włodka "Radio: przewodnik czy kumpel?”

Dorota Romańska Kieler
Karta projektu edukacyjnego: Wybory - nasza świadoma decyzja.
Karta projektu edukacyjnego: Zielona gmina.

 *****

Więcej materiałów

 Humanistyczne

 Anna Kozyra