Mediacje

Szkolenie dla uczniów. Zgłoś się!

W najbliższy czwartek, 21 marca 2019 w naszej szkole odbędzie się kolejne szkolenie przygotowujące uczniów do pełnienia roli mediatorów rówieśniczych. Zajęcia w pierwszej części nakierowane będą na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Kolejne spotkanie – 26 marca to już wiedza i ćwiczenia z zakresu mediacji. Szkolenie poprowadzi mediator p. Ewa Trojanowska Jeśli jesteś uczniem klasy VI –VII możesz jeszcze dołączyć do wąskiej grupy przyszłych mediatorów naszej szkoły w ramach Programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, w którym uczestniczy PSP w Annopolu. Kontakt z pedagogiem szkolnym do 20 marca br.

Uczniowie na szkoleniu dla mediatorów rówieśniczych w Sądzie Okręgowym w Lublinie

8 lutego 2019 r. przedstawiciele uczniów naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu warsztatowo-szkoleniowym dla mediatorów rówieśniczych w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Szkolenie odbyło się w ramach Programu pt. "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży". PSP w Annopolu reprezentowali: Martyna Ufniarz, Oliwia Wójcicka oraz Kacper Michalski z klasy 6, wyłonieni jako kandydaci na mediatorów. W Sali Konferencyjnej zebrało się blisko 90 uczniów oraz nauczycieli z woj. lubelskiego – uczestników wspomnianego programu, realizowanego we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Czytaj więcej: Uczniowie na szkoleniu dla mediatorów rówieśniczych w Sądzie Okręgowym w Lublinie

Tydzień Mediacji 2018

18 paziernika 2018 po raz kolejny obchodzić bedziemy Międzynarodowy Dzień Mediacji.  Dnień Mediacji w naszym kraju odbywa się w ramach TYGODNIA MEDIACJI, który w tym roku  przypada na 15-19.10.2018 r. Głównym celem tego nietypowego święta w kalendarzu jest popularyzacja pokojowego, pozasądowego rozwiązywania konfliktów i tzw. sprawiedliwości naprawczej. 

Czytaj więcej: Tydzień Mediacji 2018

Edukacja prawna uczniów – spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego w Kraśniku

W ramach realizowanego w naszej szkole Programu mediacji rówieśniczych 29.01.2019 r. uczniowie klas czwartych oraz piątych uczestniczyli w spotkaniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Kraśniku, sędzią rodzinnym Panią Anną Plewą, będącą także koordynatorem ds. mediacji.

Czytaj więcej: Edukacja prawna uczniów – spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego w Kraśniku

Spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego

Spotkania z przedstawicielami instytucji egzekwujących prawo są ważną formą realizacji Programu mediacji rówieśniczych w placówkach oświatowych. Kolejny więc rok także do naszej szkoły zaprosiliśmy sędzię Sądu Rejonowego w Kraśniku. SSR Anna Plewa w dn. 17 maja 2018 r. spotkała się z uczniami klas V- VII szkoły podstawowej.

Czytaj więcej: Spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego