Standardy mediacji rówieśniczych

„Standardy  mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych” - dokument przygotowany przez interdyscyplinarny Zespół ds. opracowania standardów mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej, powołany przez Rzecznika Praw Dziecka.

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/standardy_mediacji_rowiesniczej_i_szkolnej_w_szkolach_0.pdf