Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego
w Annopolu

ul.Kościuszki 8
23-235 Annopol
tel./fax 158613032
mzs.annopol@op.pl

Standardy mediacji rówieśniczych

„Standardy  mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych” - dokument przygotowany przez interdyscyplinarny Zespół ds. opracowania standardów mediacji szkolnej i mediacji rówieśniczej, powołany przez Rzecznika Praw Dziecka.

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/standardy_mediacji_rowiesniczej_i_szkolnej_w_szkolach_0.pdf