Zostań mediatorem rówieśniczym

Po raz kolejny ruszamy z naborem kandydatów na mediatorów rówieśniczych. Poszukujemy uczniów z klas: 7 szkoły podstawowej, II gimnazjum , którzy chcieliby zaangażować się  w realizację programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie i pomagać innym uczniom  w rozwiązywaniu konfliktów. Przypomnijmy, że mediacja to proces dobrowolnego dochodzenia do rozwiązania sporu, to komunikacja, która pozwala na bezprzemocowe wyrażanie trudnych uczuć, docieranie do potrzeb stron konfliktu i wspólne szukanie satysfakcjonujących rozwiazań.


Mediatorem może zostać uczeń, który
- posiada predyspozycje osobowościowe  - jest otwarty na innych, tolerancyjny, potrafi dochować dyskrecji,- cieszy się zaufaniem kolegów i nauczycieli,
- sam rozwiązuje spory bez agresji i przemocy,
- reprezentuje wartości respektowane przez szkołę,
- jest przeszkolony w zakresie prowadzenia mediacji i stale doskonali swoje umiejętności.
Już w kolejny czwartek, 22 marca w PSP w Annopolu odbędzie się szkolenie dla kandydatów na mediatorów, które poprowadzi p. Ewa Trojanowska.
Chcemy, by w naszej szkole powstał aktywny Szkolny Klub Mediatora lub Centrum Mediacji Rówieśniczej.
Na zgłoszenia kandydatów czekamy do poniedziałku, 19 marca br.
Dodatkowych informacji udziela szkolny koordynator programu pedagog J.Mochol.