Publikacje nauczycieli

 

Materiały dydaktyczne nauczycieli

Tutaj znajdują się materiały przygotowane przez nauczycieli naszej szkoły.
Dostępne są następujące publikacje:

>> Plan rozwoju zawodowego

>> plan rozwoju<<

Justyna Gaweł

dodano: 23.10.2019 r

>> Innowacja pedagogiczna

>> innowacja pedagogiczna<<

Justyna Gaweł

dodano: 23.10.2019 r.

>> Projekt edukacyjny: Wybory- nasza świadoma decyzja

>> Projekt zielona gmina

>> Scenariusz lekcji języka polskiego. Magia radia. Zniknęła czy przetrwała? Wokół tekstu Romana Włodka "Radio: przewodnik czy kumpel?"

>> Scenariusz lekcji języka rosyjskiego. Przygodę z językiem rosyjskim czas zacząć!

>> Scenariusz lekcji języka polskiego. Na lipę”Jana Kochanowskiego a mechanizm reklamy

>> Scenariusze zajęć pozalekcyjnych z doradztwa zawodowego

>> Program zajęć pozalekcyjnych z informatyki .

>> Saint Valentine?s Day.President?s Day

>> program zajęć koła chemicznego

>> Program zajęć koła biologicznego

>> Zbiory

>> Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki

>> Guy Fawkes Day. The Gunpowder Plot

>> Scenariusz lekcji języka polskiego dla III gimnazjum: Objawienie poety - Czesław Miłosz Piosenka o końcu świata

>> Wykreślanka z języka polskiego

>> Krzyżówka z języka polskiego

>> Program autorski ?Teatr- sztuką wyobraźni?

>> Scenariusz lekcji języka polskiego: "Budowa i rodowód związków frazeologicznych"

>> Scenariusz obchodów European Day of Languages

>> Scenariusz zajęć wychowawczych - Jak powstają konflikty

>> Konkurs informatyczny - zadania

>> Krzyżówka - język polski

>> Scenariusz lekcji języka polskiego

>>Scenariusz uroczystości szkolnej + prezentacja

>> Scenariusz lekcji języka polskiego: Życiorys Skawińskiego

>> Scenariusz lekcji: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: Populacja, biocenoza, ekosystem.

>> Scenariusz zajęć przeciwdziałania agresji

>> Konspekt lekcji języka polskiego - przysłówka

>> Sprawdzian wiadomości z historii dla klasy 2 gimnazjum

>> Sprawdzian z anatomii człowieka

>> Scenariusz scenki rodzajowej "Bezpieczny w Sieci"

>> Konspekt z języka polskiego dla kl. I

>> Flash Test

>> O agresji i przemocy cz.1

>> Propozycja konkursu

>> Test z edukacji prozdrowotnej

>> Program kursu komputerowego "W XXI wiekz komputerem"

>> Zadania z konkursu informatycznego


Projekt edukacyjny - nasz świadoma decyzja

>>projekt<<

Autor: Dorota Romańska Kieler

Projekt edukakacyjny zielona gmina

>>projekt<<

Autor: Dorota Romańska Kieler

Scenariusz lekcji języka polskiego. Magia radia. Zniknęła czy przetrwała? Wokół tekstu Romana Włodka "Radio: przewodnik czy kumpel?"

Scenariusz lekcji realizowanej w drugiej klasie gimnazjum.

>>scenariusz<<

Autor: Agnieszka Cebula

dodano: 10.01.2013

Scenariusz lekcji języka rosyjskiego. Przygodę z językiem rosyjskim czas zacząć!

 Scenariusz lekcji realizowanej w pierwszej klasie gimnazjum.

>>scenariusz<<

Autor: Justyna Gaweł

Dodano: 1.12.2012

Scenariusz lek. „Na lipę”Jana Kochanowskiego a mechanizm reklamy.

Scenariusz lekcji realizowanej w pierwszej klasie gimnazjum.

>>Scenariusz<<

Autor: Justyna Wolszczakowska

Dodano: 6.11.2012

Scenariusze zajęć pozalekcyjnych z doradztwa zawodowego

realizowanych w klasach trzecich Publicznego Gimnazjum
im. Św. Jadwigi Królowej  w Annopolu w ramach Projektu "Młodzieżowej Akademii Równych Szans  w Annopolu"

>>Moje miejsce w grupie <<

>>Ja moje potrzeby <<

>>Promocja talentow <<

>>Rozwiązywanie problemów i konfliktow <<

>>Style uczenia się i myślenia <<

>>Uzdolnienia <<

>>Zainteresowania <<

>>Zasoby rodzinne <<

Autor: Jolanta Mochol

Dodano: 12.05.2009r

Saint Valentines Day.Presidents Day

>>scenariusz <<

Autor: Barbara Wójcik

Dodano: 20.02.2009r

Program zajęć koła chemicznego

>>program <<

Autor: Barbara Kotłowska

Dodano: 10.01.2009r

Program zajęć koła biologicznego

>>program<<

Autor: Barbara Kotłowska

Dodano: 6.12.2008r

Zbiory

Scenariusz lekcji z matematyki

>>scenariusz <<

Autor: Lidia Szczygieł

Dodano: 6.12.2008r

Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki

>>program<<

Autor: Lidia Szczygieł

Dodano: 6.11.2008r

Guy Fawkes Day. The Gunpowder Plot

Scenariusz lekcji z angielskiego

>>scenariusz<<

Autor: Barbara Wójcik

Dodano: 31.10.2008r

Program zajęć pozalekcyjnych z informatyki. Katedra Europejskich Umiejętności Komputerowych

>>program <<

Autor: Waldemar Grzesik

Dodano: 16.10.2008r

Scenariusz lekcji języka polskiego dla III gimnazjum: Objawienie poety - Czesław Miłosz Piosenka o końcu świata.

Do scenariusza dołączono karty pracy z przykładowymi odpowiedziami oraz plansze potrzebne do zajęć.

>>scenariusz <<

>>karta pracy ucznia <<

>>plansze <<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 31.12.2007r

Wykreślanka z języka polskiego

Wykreślanka dla klasy II gimnazjum do zastosowania po omówieniu tekstów: Sławomir Mrożek Baba, Konstanty Ildefons Gałczyński Teatrzyk ?Zielona Gęś?, Witolda Gombrowicza Ferdydurke.
 

>>dokument <<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 31.12.2007r

Krzyżówka z języka polskiego

Krzyżówka dotycząca znajomości lektury Dzieje Tristana i Izoldy dla klasy trzeciej Gimnazjum

>>krzyżówka<<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 30.11.2007r

Program autorski ?Teatr- sztuką wyobraźni?.

Autorski program pracy z uczniem zdolnym ?Teatr- sztuką wyobraźni?. Program ma na celu pobudzenie młodzieży do dodatkowych działań, które rozwijają ich zdolności, wskazują jak kształtować się wewnętrznie poprzez obcowanie z żywym słowem.

>>program<<

Autor: mgr Anna Kozyra
Dodano: 30.11.2007r

Scenariusz lekcji języka polskiego: "Budowa i rodowód związków frazeologicznych"

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich gimnazjum. Zawarte w nim treści służą poznawaniu i rozumieniu stałych połączeń wyrazowych o znaczeniu przenośnym. Uczeń po lekcji uczeń będzie potrafił rozróżnić  frazeologizmy, wyszukiwać informacje w słowniku frazeologicznym oraz wyjaśniać znaczenie poznanych związków frazeologicznych. Do scenariusza dołączona została karta pracy ucznia i przykładowa (wypełniona) karta pracy oraz prezentacja multimedialna.

>>scenariusz <<

>>prezentacja <<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 31.10.2007r

Scenariusz obchodów  European Day of Languages

Scenariusz obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych dla uczniów gimnazjum, który przeprowadzony został 26 września 2007r

>>scenariusz <<

Autor: Paweł Wasiluk
Dodano: 31.10.2007r

Konkurs informatyczny - zadania

Zadania do V Szkolnego Konkursu Informatycznego, część praktyczna. Zadania dotyczą praktycznych umiejętności posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, oraz bazą danych.

>>Konkurs - zadania<<
mgr Waldemar Grzesik
Dodano: 29.09.2007r

Krzyżówka

Krzyżówka z języka polskiego dla klasy II gimnazjum ? po przeczytaniu tekstu  ?O Królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu? z podręcznika ?Świat w słowach i obrazach? Witold Bobiński.

>>krzyżówka <<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 29.09.2007r

Scenariusz zajęć wychowawczych - Jak powstają konflikty

Cele zajęć jest stworzenie okazji do dyskusji na temat własnych wyobrażeń i koncepcji konfliktów, pogłębienie rozumienia konfliktów międzyludzkich, rozluźnienie stereotypowych poglądów na temat konfliktów, przyczyn agresji, rozwijanie grupowej kultury wspólnej umysłowej pracy, poprawa komunikacji w grupie.

>>scenariusz<<

Jolanta Mochol

Scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy pierwszej gimnazjum: Rozmowy o sumieniu. W. Szymborska ?Pochwała złego o sobie mniemania?.

>>scenariusz <<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 30.06.2007r

Scenariusz uroczystości szkolnej

Scenariusz można wykorzystać na lekcjach religii i historii. Przybliża on postać Św. Jadwigi Królowej, ukazuje wszechstronną działalność społeczną oraz cuda dokonane za jej pośrednictwem.

>>scenariusz <<

>>prezentacja <<

Autor: Anna Serafin

Dodano: 30.06.2007r

Scenariusz lekcji języka polskiego dla 2 klasy gimnazjum: Życiorys Skawińskiego.

Odbiór tekstów kultury ? omawianie i interpretowanie utworów i innych dzieł sztuki; dostrzeganie uniwersalności doświadczeń, przemyśleń, uczuć i aspiracji wpisanych w dzieła z różnych okresów i kręgów kulturowych.

>> dokument2<<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 31.05.2007r

Scenariusz lekcji: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu: ?Populacja, biocenoza, ekosystem?.

Scenariusz lekcji z biologii przeznaczony dla uczniów klasy III

 gimnazjum. Zawarte w nim treści służą utrwaleniu wiadomości z działu :,,Populacja, biocenoza, ekosystem??

>> dokument<<

Autor: Barbara Kotłowska

Dodano: 31.05.2007r
 

Scenariusz zajęć przeciwdziałania agresji -
"Mój sprzeciw jest ważny"

Celem zajęć jest przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród młodzieży poprzez ustalenie czytelnych zasad -wypracowanie klasowego kontraktu ?Porozumienie przeciw agresji?
 

>>artykuł<<

Autor: Jolanta Mochol

Konspekt lekcji języka polskiego - przysłówka

Konspekt lekcji z języka polskiego przeznaczony dla uczniów klas pierwszych gimnazjum. Zawarte w nim treści służą utrwaleniu wiadomości o przysłówku. Konspekt został wzbogacony o ćwiczenia z użyciem związków frazeologicznych, synonimów i antonimów.

>>dokument<<

Autor: Anna Serafin

Dodano: 29.04.2007r

Sprawdzian wiadomości z historii dla klasy 2 gimnazjum

Sprawdzian wiadomości z historii dla II klasy. Zawiera sprawdzian oraz prawidłowe odpowiedzi.

>> dokument1<<

>> dokument2<<

Autor: Agnieszka Młynarczyk

Dodano: 29.04.2007r

Sprawdzian z anatomii człowieka

Test z biologii dla II klasy. Dotyczy budowy i funkcji układu wydalniczego, układu oddechowego i skóry człowieka.

>> dokument<<

Autor: Barbara Kotłowska

Dodano: 29.04.2007r
 

Scenariusz scenki rodzajowej "Bezpieczny w Sieci"

Scenariusz opracowany został przez p. Annę Kozyra ? nauczyciela polonisty i p. W.Grzesika nauczyciela informatyki. Przedstawiony został przez członków koła teatralnego podczas Dnia Otwartego pod hasłem ,,Bezpieczny w sieci?.

>> scenariusz <<
Autor: mgr Anna Kozyra
mgr Waldemar Grzesik
Dodano: 31.03.2007r

Konspekt z języka polskiego dla kl. I

Konspekt przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej celem wzbudzenia w nich szacunku wobec ludzi stojących w obliczu śmierci. Na lekcji wykorzystuje się głównie fragment "Chłopów" W. S. Reymonta, ale także inne teksty analizowane w klasie I, w których dochodzi do śmierci bohatera.

>>dokument<<

Autor: mgr Anna Serafin
Dodano: 31.01.2007r

Flash Test


Przeznaczony do wykorzystania w ramach powtórzenia wiadomości gramatycznych na temat II okresu warunkowego.

>>test<<
Autor: Paweł Wasiluk

Dodano: 31.01.2007r

O agresji i przemocy

Publikacja dotyczy przemocy w polskich szkołach, jest próbą odpowiedzi na pytanie - co zrobić z demonem agresji?

>>artykuł <<

Autor: Jolanta Mochol

Propozycja konkursu
Konkurs dotyczy języka angielskiego.
Przygotowany samodzielnie regulamin konkursu do przeprowadzenia w gimnazjum w klasach I-III.
Celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród uczniów wiadomości w świecie i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, jak również szukanie, odnajdywanie i wykorzystywanie różnych źródeł informacji.

>>konkurs<<
Autor: Paweł Wasilu
k
Dodano: 31.01.2007r

Test z edukacji prozdrowotnej

Składniki odżywcze i ich rola. Jadłospis ucznia gimnazjum. Przechowywanie, przewożenie artykułów spożywczych. Prawa konsumentów

>>test<<
Autor: Barbara Kotłowska
Dodano: 31.01.2007

Program kursu komputerowego

Głównym zadaniem kursu jest stworzenie uczestnikom warunków do nabywania następujących umiejętności: poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną (TI). Każdy uczestnik powinien posiadać wiedzę i umiejętności potrzebne do posługiwania się TI, a także mieć świadomość, że umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej jest jedną z najważniejszych umiejętności dla współczesnego człowieka.


>>program<<
Autor: Waldemar Grzesik
Dodano: 31.01.2007

Zadania z konkursu informatycznego

Zadania z przeprowadzonego konkursu informatycznego w 2006r.

>>zadania<<
Autor: Waldemar Grzesik
Dodano: 31.01.2007

 

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***

Witryna online

Odwiedza nas 189 gości oraz 0 użytkowników.