Po ścieżkach wiedzy

       

 

Ogłoszenie o naborze do Projektu „Po ścieżkach wiedzy”

 

Gmina Annopol zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do udziału w projekcie pt. „Po ścieżkach wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

W ramach projektu organizowane będą dla uczniów zajęcia dodatkowe:

- obligatoryjne zajęcia z matematyki dla wszystkich uczniów klas trzecich i szóstych szkoły podstawowej oraz trzecich gimnazjum.

- obligatoryjne zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich uczniów klas szóstych szkoły podstawowej oraz trzecich gimnazjum

- zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z języka polskiego oraz matematyki dla uczniów klas 1,2,4,5 szkoły podstawowej oraz klas 1,2 gimnazjum.

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z bloku przyrodniczego (biologii, chemii, geografii i fizyki)

- zajęcia koła teatralnego

- zajęcia koła fotograficzno- filmowego

- zajęcia koła instrumentalno- wokalnego

- zajęcia koła ECDL

 

Uczniowie składają następujące dokumenty: deklarację uczestnictwa, oświadczenie stanowiące zał.nr 16 do dokumentacji konkursowej do 4.10.2013 w Biurze Projektu w Miejskim Zespole Szkół w Annopolu, ul. Kościuszki 8.

 

Szukaj

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***