Program bezpieczeństwa w sieci oraz sprawozdania z realizowanych projektów profilaktycznych

Program bezpieczeństwa w sieci
oraz sprawozdania z realizowanych
projektów profilaktycznych

 

>> pobierz program "Bezpieczny w Sieci" << 

 

 

Celem programu profilaktycznego „Bezpieczny w Sieci” jest uwrażliwienie dzieci i rodziców na problem pedofili w Internecie, ale także edukacja dzieci w zakresie przestrzegania zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie oraz edukacja rodziców w zakresie zasad bezpieczeństwa dzieci w sieci.

Program jest próbą poszukiwania rozwiązań, które by zapobiegały podejmowaniu przez dzieci zachowań ryzykownych w Internecie. Program został pozytywnie zaopiniowany przez p. J. Mochol a następnie przedstawiony Radzie Pedagogicznej. Po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną został zatwierdzony do realizacji z dniem 3 lutego 2005r i wpisany do Szkolnego Zestawu Programów pod numerem PG 15/2005.

Na lekcjach informatyki i godzinach z wychowawcą prowadzone są zajęcia uświadamiające młodzież jakie zachowania mogą być dla nich niebezpieczne i w jaki sposób można unikać zagrożeń.

2012\2013

DBI
Od lat organizowana jest w szkole akcja informacyjno edukacyjna pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu” (DBI).

5.02.2013r włączyliśmy się w kampanię pod hasłem przewodnim "Serfuję. Respektuję".

W tym dniu w całej szkole wisiały plakaty z informacjami dotyczącymi kampanii. Podczas przerw prezentowane były prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów specjalnie na ten dzień, które zawierały elementy multimedialne (filmy, teledyski) oraz informacje poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa.

Lekcje „W Sieci”
W ramach zajęć informatyki wszyscy uczniowie gimnazjum uczestniczyli w lekcji prowadzonej według scenariusza „W Sieci” poświęconej bezpieczeństwu młodych użytkowników Internetu i z wykorzystaniem materiałów multimedialnych udostępnionych przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN).

E-learning - kursy
W ramach samokształcenia uczniowie uczestniczyli w kursach e-learningowych:

Znajomi-Nieznajomi.pl - 66 uczniów ukończyło kurs i otrzymało certyfikat.
W Sieci – 5 uczniów ukończyło kurs.
Co się stało z Mimi? – 7 uczniów ukończyło kurs.
Lekcja bezpieczeństwa – 17 uczniów ukończyło kurs.

W szkole upowszechnia się zasady bezpiecznego i właściwego zachowania się w Internecie, głównie poprzez promowanie bezpiecznych zachowań w sieci na lekcjach informatyki, poprzez zamieszczanie artykułów na tablicach informacyjnych, w gazetce szkolnej („ECHO”) i stronie WWW.

Konkurs
Każdy z uczniów mógł wziąć udział w konkursie na najciekawszą prezentację dotyczącą bezpieczeństwa w internecie.

Szkolenie dla rodziców
17 kwietnia
pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kraśniku przeprowadzi szkolenie dla rodziców pt. "Wpływ komputera i internetu na funkcjonowanie dzieci i młodzieży". W ramach szkolenia poruszane będą m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem w internecie, uzależnieniem od internetu oraz cyberprzemoc.

 

 

Celem programu profilaktycznego „Bezpieczny w Sieci” jest uwrażliwienie dzieci i rodziców na problem pedofili w Internecie, ale także edukacja dzieci w zakresie przestrzegania zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie oraz edukacja rodziców w zakresie zasad bezpieczeństwa dzieci w sieci.

Wszystkie stanowiska uczniowskie są chronione programem OpiekunNet.
Na lekcjach informatyki i godzinach z wychowawcą prowadzone są zajęcia uświadamiające młodzież jakie zachowania mogą być dla nich niebezpieczne i w jaki sposób można unikać zagrożeń.
Od lat organizowana jest w szkole akcja informacyjno edukacyjna pt. „Dzień Bezpiecznego Internetu” (DBI).

5.02.2013r włączyliśmy się w kampanię DBI pod hasłem przewodnim "Serfuję. Respektuję". W tym dniu w całej szkole wisiały plakaty z informacjami dotyczącymi kampanii. Podczas przerw prezentowane były prezentacje multimedialne przygotowane specjalnie na ten dzień, które zawierały elementy multimedialne (filmy, teledyski) oraz informacje poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa. Na zajęciach informatyki w każdej klasie gimnazjum przeprowadzone zostały lekcje według scenariusza „W Sieci” poświęconych bezpieczeństwu młodych użytkowników Internetu i z wykorzystaniem materiałów multimedialnych udostępnionych przez Fundację Dzieci Niczyje (FDN). Poza tym uczniowie w ramach samokształcenia uczestniczyli w kursach e-learningowych: „Znajomi-Nieznajomi.pl" i „Lekcja bezpieczeństwa” przygotowanych przez specjalistów. Większość uczestników otrzymała już stosowne certyfikaty.

W szkole upowszechnia się zasady bezpiecznego i właściwego zachowania się w Internecie, głównie poprzez promowanie bezpiecznych zachowań w sieci na lekcjach informatyki, poprzez zamieszczanie artykułów na tablicach informacyjnych, w gazetce szkolnej („ECHO”) i stronie WWW.