Projekt - Staś i Zosia w Szkole - info

 Celem projektu Sataś i Zosia w szkole jest podniesienie poziomu i efektywności kształcenia wczesnoszkolnego.

W ramach realizacji zadań projektowych opracowany został program nauczania wraz z kompletem materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli oraz narzędzia TIK- filmy, gry komputerowe i słuchowiska.

 

 • Każda ze szkół, która zgłosiła się do wdrażania programu otrzymała bezpłatnie: komplet opracowanych materiałów dydaktycznych, elementy magnetyczne do działań matematycznych, stojak do plansz i map, wizualizer,mikroskop oraz aparat fotograficzny.

W ramach projektu odbędzie się:

 1. Szkolenie dla nauczycieli z zastosowania metody projektu w nauczaniu kl. I-III z wykorzystaniem opracowanego programu.
 2. Spotkania informacyjno – promocyjne z rodzicami.
 • W trakcie wdrażania programu wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie odwiedzą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 • Na zakończenie zorganizowany zostanie Konkurs z nagrodami za najlepszy projekt edukacyjny stworzony w trakcie roku szkolnego.
  •       
      
      
         

   Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejkiego Funduszu Społecznego

Szukaj

Nagrody

 

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***