Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego
w Annopolu

ul.Kościuszki 8
23-235 Annopol
tel./fax 158613032
mzs.annopol@op.pl

Spotkania z Rodzicami

ORGANIZACJA SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Lp Data Klasy Tematyka spotkań
1 19.09.2017

godz.16.00-17.00

Kl. 1-6 SP, 1-3 G

- zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły,

- zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i zasadami poprawiania ocen semestralnych i ocen z zachowania

- zasady przebywania uczniów na terenie szkoły oraz bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w szkole,

- wybory rad oddziałowych i zarządu RR

- ustalenie zasad współpracy z rodzicami oraz wypracowanie planu pracy wychowawczej

2. 2.10.2017r.

godz.15.30-16.30

Kl. 1-6 SP, 1-3 G

Konsultacje indywidualne z nauczycielami
3. 6.11.2017r.

godz.15.30-16.30

Kl. 1-6 SP, 1-3 G

Konsultacje indywidualne z nauczycielami
4.  

Kl.4-6 SP, 1-3G

kl.1-3 G

- informacje o postępach w nauce i zachowaniu uczniów,

- informacja na temat wyników diagnozy wstępnej,

- zapoznanie z planem pracy wychowawcy klasy i zaplanowanie wycieczek na rok szkolny,

5. 4.12.2017r.

godz.15.30-16.30

Kl. 1-6 SP, 1-3 G

Konsultacje indywidualne z nauczycielami
6. 19.12.2017r.

g.15.30

kl.4-6 SP, 1-3G

- informacja o przewidywanych ocenach na koniec semestru oraz zasadach poprawiania ocen (w tym ocen zachowania)
7. 25.01.2018r.

godz.15.30-16.30

Kl. 1-6 SP, 1-3 G

- wywiadówka semestralna - informacje o wynikach osiągniętych przez uczniów w I semestrze nauki
8. 5.03.2018r.

godz.15.30-16.30

Kl. 1-6 SP, 1-3 G

Konsultacje indywidualne z nauczycielami
9. 3.04.2018r.

godz.15.30-16.30

Kl. 1-6 SP, 1-3 G

Konsultacje indywidualne z nauczycielami
10. 24.04.2018r. godz.15.30 kl. 4-6 SP, godz. 16.00 kl.1-3 G Półwywiadówka – informacja o wynikach ocen bieżących
11 25.04.2018r.

godz. 15.30

kl.1-3 SP

Półwywiadówka – informacja o wynikach ocen bieżących
12. 7.05.2018r.

godz.15.30-16.30

Kl. 1-6 SP, 1-3 G

Konsultacje indywidualne z nauczycielami
13.

29.05.2018r.

godz.15.30

kl. 4-6 SP, 1-3 G

- informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego oraz zasadach poprawiania ocen (w tym ocen zachowania)
14. 4.06.2018r.

godz.15.30-16.30

Kl. 1-6 SP, 1-3 G

Konsultacje indywidualne z nauczycielami

 

Szukaj

Nagrody

 

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***

Witryna online

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.