Szczególne osiągnięcia

 

Szczególne osiągnięcia

 

Wychowawca Roku 2012

P. Renata Niemczycka otrzymała tytuł Wychowawcy Roku 2012 w ramach Programu „Szkoła bez przemocy”.

 

Projekt Zagrajmy o sukces

Realizacja projektu ZAGRAJMY O SUKCES prowadzonego przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS

 

Młodzieżowej Akademii Równych Szans

 

Pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację własnego projektu "Młodzieżowej Akademii Równych Szans", którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Projekt był realizowany sieciowo przez cztery szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Annopolu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabówce oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosinie. Dzięki pozyskanym środkom zakupione zostały pomoce dydaktyczne takie jak: programy komputerowe, projektor, notebook, tablica interaktywna.

 

Komputer dla ucznia

 

Szkoła uczestniczyła w projekcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów "Komputer dla ucznia", w ramach którego odbyły się szkolenia "Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych".

 

Szkolny Koordynator Interkl@sy

Nauczyciel mgr Waldemar Grzesik otrzymał certyfikat Szkolnego Koordynatora Interkl@sy

 

Egzaminator ECDL

Nauczyciel Waldemar Grzesik otrzymał certyfikat egzaminatora ECDL

 

Egzaminatorzy

 

Egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

mgr Renata Tess-Wasiluk,mgr Barbara Kuś, mgr Grażyna Maj, mgr Anna Serafin,
mgr Anna Kozyra, mgr Tomasz Serafin

 

Trener programu Intel. Nauczanie ku Przyszłości

 

Nauczyciel mgr Waldemar Grzesik otrzymał certyfikat Trenera programu Intel. Nauczanie ku Przyszłości