Wyrównanie szans edukacyjnych


 

Wyrównywanie szans edukacyjnych

 

 Prezentacja

 

 

Projekt systemowy ZAGRAJMY O SUKCES

Od 01.01.2012r realizowany jest w szkole projekt systemowy ZAGRAJMY O SUKCES, który wyrównuje szanse edukacyjne uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS. W ramach projektu prowadzone są zajęcia: sportowe, języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze (matematyka, biologia, fizyka, chemia), informatyczne i psychologiczne.

Link: http://zagrajmyosukceslubelskie.pl/.

 

Uczniowie zdobywają i pogłębiają wiedzę na szkoleniach (kursach) e-learning.
Ta forma jest wygodniejsza ponieważ, każdy sam dostosowuje tempo nauczania. Szkolenia mogą kończyć uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie zawsze systematycznie uczęszczają do szkoły. W ramach zajęć informatycznych uczniowie mieli za zadanie wziąć udział w kursach z zakresu bezpieczeństwa online, które oferuje platforma e-learning w ramach kampanii "Dziecko w Sieci". Projekt realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją Orange.

Ukończone kursy przez uczniów:

Znajomi-Nieznajomi.pl - 66 uczniów
W Sieci – 5 uczniów
Co się stało z Mimi? – 7 uczniów
Lekcja bezpieczeństwa – 17 uczniów.

 

W. Grzesik (informatyka), korzystanie ze stron, testy on-line w trakcie lekcji,
T. Serafin (geografia, informatyka), korzystanie ze stron, testy on-line w trakcie lekcji,
D. Liwińska (informatyka), korzystanie ze stron, testy on-line w trakcie lekcji,
R.T. Wasiluk (biologia), korzystanie ze stron, zadania on-line,
B. Kotłowska (biologia), korzystanie ze stron, zadania on-line,
D. Ryfka (geografia), korzystanie ze stron

 

 

Multibooki
Od początku roku szkolnego 2012/2013 nauczyciele biologii i historii, podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych wykorzystają  elektroniczną wersję podręcznika wydawnictwa WSiP. Praca z multibookiem polega na tym, że uczniowie mają przed sobą tradycyjną wersję podręcznika, natomiast na ekranie lub tablicy interaktywnej wyświetlana jest jego wersja elektroniczna z komputera nauczyciela. Multibook pozwala nauczycielom organizować lekcje w sposób ciekawy i atrakcyjny, dostarcza wielu elementów multimedialnych, związanych z realizowanym tematem. Każde zadanie może być powiększone i dokładnie wyjaśnione, co znacznie ułatwia pracę nauczycielowi jak również uczniom. Uczniowie wykonują zadania w formie tradycyjnej, następnie wspólnie sprawdzają  poprawność jego wykonania na wyświetlanym ekranie. Rozwiązują zadania on-line w domu. Dzięki temu doskonalą umiejętności TI.

 

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze
W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce. W ramach zajęć wykorzystywane programy edukacyjne i specjalistyczne oraz Internet co sprawia że praca jest bardziej efektywna.

 

 

Świetlica