Oferta zajęć pozalekcyjnych 2017/2017

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu

w roku szkolnym 2017/2018


Rodzaj zajęć

 1. Zajęcia plastyczno-techniczne dla uczniów klas I-III
 2. Koło taneczne dla uczniów klas I-III
 3. Koło regionalne dla uczniów klas III-IV
 4. Piłka nożna dla uczniów klas I-III
 5. Koło plastyczne dla uczniów klas I-III
 6. Koło Małego Czytelnika
 7. Koło przedsiębiorczości „Mała Biedroneczka”
 8. Koło „Lokalnie Aktywni”
 9. Koło rozwijające zainteresowania polonistyczne
 10. Koło rozwijające zainteresowania matematyczne
 11. Koło rozwijające zainteresowania biologiczne
 12. Koło rozwijające zainteresowania historyczne
 13. Koło rozwijające zainteresowania fizyczne
 14. Koło rozwijające zainteresowania chemiczne
 15. Koło rozwijające zainteresowania geograficzne
 16. Koło rozwijające zainteresowania przyrodnicze
 17. Koło rozwijające zainteresowania języka angielskiego
 18. Koło rozwijające zainteresowania języka niemieckiego
 19. Koło rozwijające zainteresowania informatyczne
 20. Koło teatralne
 21. Koło informatyczne-programistów
 22. Koło redakcyjne gazetki szkolnej
 23. Koło Przyjaciół Biblioteki
 24. Koło fotograficzno-filmowe
 25. Szkolne Koło Wolontariatu
 26. Gromada zuchowa
 27. Drużyna harcerska
 28. Zespół instrumentalno- wokalny
 29. Zespół dęty
 30. Chór szkolny
 31. Schola
 32. Piłka nożna chłopców
 33. Piłka nożna dziewcząt
 34. Cheerlearderki SP

 

ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcz
 2. Terapia psychologiczn
 3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 4. Zajęcia logopedyczne
 5. Zajęcia rewalidacyjne
 6. Gimnastyka korekcyjna

 

Na terenie szkoły można również uczestniczyć w:

 1. zajęcia szkółki piłkarskiej „Akademia Futbolu” dla dzieci powyżej 5 lat
 2. zajęcia nauki języka obcego dla dzieci i dorosłych - Szkoła językowa w Kraśniku/filia w Annopolu -zajęcia płatne;
 3. zajęcia akrobatyki sportowej, artystycznej dla dziec i- płatne 50zł/godzinę / grupę.
 4. zajęcia aerobiku dla dorosłych - płatne

Projekty

***


***

Kompleksowy system doskonalenia
nauczycieli w powiecie kraśnickim

***

Po ścieżkach wiedzy

***

 

 ***

 Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych

***

Geoprzewodnik 2.0