Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 - rostrzygnięcie

Zawiadomienie
o rozstrzygnięciu postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO.

PSP.2741.3.2017

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu informuje, że po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi odnośnie zapytania ofertowego, postępowanie na:

na zakup wraz z dostawą paliwa stałego na potrzeby kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu”.

wybrał ofertę:

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO.

PSP.2741.3.2017

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu zaprasza do złożenia oferty na:

na zakup wraz z dostawą paliwa stałego na potrzeby kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu”.

Załączone pliki:

Zaproszenie cz.1, cz.2, cz.3
Formularz ofertowy (.docx, .pdf)
Oświadczenie.pdf

Zapytanie ofertowe 2/2017

PSP.2741.2.2017

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 

Wyjaśnienie z dn. 15.11.2017: Zakup monitora będzie realizowany w oparciu o stawkę 0% VAT

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe 2/2017 - rozstrzygnięcie

PSP.2741.2.2017

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Annopolu informuje, że po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi odnośnie zapytania ofertowego, postępowanie na:

dostawę pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

dokonał wyboru oferty:

Zapytanie ofertowe 1/2017 - rozstrzygniecie

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu informuje, że po zapoznaniu się z ofertami zgłoszonymi odnośnie zapytania ofertowego, postępowanie na: „Zakup wraz z dostawą żywności na potrzeby Miejskiego Zespołu Szkół w Annopolu".

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe 1/2017 - rozstrzygniecie

 

Szukaj

Nagrody